Állandó mágneses mező

Hogyan mutatható ki a mágneses mező

Tartalom

hogyan mutatható ki a mágneses mező

Jellemzői[ szerkesztés ] A mágneses tér erővonalai zárt görbék, azaz a görbéknek nincs sem kezdetük forrásuksem végük elnyelődésük. Szemben az elektromossággal nincsenek mágneses monopólusok vagy magnetikusan töltött részecskék.

hogyan mutatható ki a mágneses mező

A rúdmágnes — a mágneses dipólus — pólusai rendezett erővonalnyaláboknak felelnek meg. A mágnesesség alaptulajdonsága nem a valamely testre gyakorolt vonzó vagy taszító erőkifejtéshanem a köráramokra illetve a mozgó elektromosan töltött részecskékre gyakorolt forgatónyomaték -kifejtés.

Mérése[ szerkesztés ] A mágneses erőtér jellemzői közül méréstechnikai okokból általában nem a térerőt mérik, mint az elektromos mezőnélhanem a fluxustilletve annak sűrűségét. A mágneses fluxussűrűség változása ugyanis — Faraday indukciós törvénye szerint — feszültséglökést kelt, ami például ballisztikus galvanométerrel könnyebben és pontosabban mérhető, mint a Carl Friedrich Gauss nevéhez köthető, magnetométeres mágneses térerősségmérő módszerrel.

hogyan mutatható ki a mágneses mező

Az 1 cm²-nyi felületen áthaladó mágneses erővonalak száma jelenti a gaussban rövidítve: G megadott mágneses térerősség egységét. Viszonyításképpen néhány adat a mágneses erő mértékére: a Föld mágneses mezeje kb.

hogyan mutatható ki a mágneses mező

Az MRI vizsgálat során G erősségű mágneses teret alkalmaznak. Laboratóriumokban ennél nagyobb értékeket is elérnek.

hogyan mutatható ki a mágneses mező

Az elektromos és a mágneses mező összehasonlítása[ szerkesztés ] Az erőtér neve.