Mindenes Gyűjtemény - BTK Irodalomtudományi Intézet

Szívegészségügyi tudatosság napja 2022 gúny, Account Options

Február Jézus szíve megindul a tömeg láttán, mely várja a gyógyítást, tanítást, a tanítványoké pedig a nép testi szüksége láttán, de ezeken változtatni, enyhíteni, azt megelégíteni, meggyógyítani csak Jézus tudja.

Szívegészségügyi tudatosság napja 2022 gúny

Az együttérzés az egyik legfontosabb, életet - átvitt értelemben elsőrenden, de ténylegesen is - adó működése az embernek, hisz a csecsemő az anyán keresztül éli, értelmezi önmagát.

S az emberi kapcsolatok alapját is a másikkal való együttérzés, beleérzés képessége adja, de ha nem tudunk tenni, változtatni, cselekedni, akkor ez kevésnek is bizonyulhat. Isteni erővel, szeretettel mégis lehetséges. Heródest megragadta Salomé tánca, Heródiás pedig megragadta az alkalmat, hogy eltetesse láb aló az akadékoskodó Kereresztelő Jánost.

Az Szívegészségügyi tudatosság napja 2022 gúny döntött, hogy nyilvánosan rendre utasítja az erkölcstelenséget, a másik, pillanatnyi fellelkesültségében, hogy bármit lehet kérni tőle, a harmadik, hogy eltünteti a kapcsolatukat kritizálót. S mit döntött Isten, ebben az eseménysorban?

Azt, hogy a Vele ellentétes döntések és azok következményei is szolgálhatják Jézus működését. Mi a helyzet a mi döntéseinkkel? És megbotránkoztak benne Emberi keret, isteni tartalom; hogyan eshetnének egybe, hogyan lehetne a mindenható, világteremtő, magasságos, akárcsak jelen, egy emberi életben, működésben? Az isteni jelenlétnek vannak minősített helyei, ideje, rituáléi, de a hétköznapokban mi keresnivalója lenne, lehetne?

Pedig Jézusban pontosan ez történik; meglelkesíti, a Szentlélek által, az ember ösztönlényét ön-és fajfenntartás, vérnyomáscsökkentők szedése, birtoklásaz emberi gondolkodást az észlénytbeszédet és cselekvést az érzelmeket.

A megértés még nem minden, a megélés az a valami. Lehet megérteni, de nem megélni, hogy mit jelent az Atya országa ezen a Földön. Együtt élni, rezdülni az Atya akaratával, a Vele való harmóniával, ami az önmagammal, a másikkal és a teremtett világgal való harmóniát Szívegészségügyi tudatosság napja 2022 gúny, az a teljesség.

Mit keresünk, mit várunk, mit remélünk? A részleges életünk része vagy a teljesség? Mire van szükségünk? A teljesség ajándéka a miénk Jézusban a Lélek által; kell-e ez, kívánjuk-e ezt? Pandémia, környezetpusztítás, multizmus, gender-ideológia, háborús fenyegetés, éhezés, természeti katasztrófák, emberpusztító gondolatok, tervek, médiamanipuláció, metaverzum, virtuális "valóság". Mintha nem, vagy csak alig lenne szép, jó, nemes, fennkölt, építő és szeretetteljes életünkben, körülöttünk.

A mennyek országa végidőkre vonatkozó "működéséről" beszél Jézus, és a példázatból kitűnik, hogy miből van több, melyik a jelentősebb; a gonosz vagy az igaz? A kevesebbet válogatjuk ki a többől s ha a nagy összefüggéseket nézzük, abban értve, értelmezve életünk, akkor az igaz, az Isten szerint való a több, a jelentősebb. Erre nézhetünk, figyelhetünk, támaszkodhatunk. A példázat a létezés lényegéről szól, arról, ami túlnyúlik az élet és halál mesgyéjén, ami örökkévaló; az Isten szerinti életről.

Szívegészségügyi tudatosság napja 2022 gúny

Lemondani, elengedni, feladni, odaadni, nem túl népszerű fogalmak manapság, mégis a másik oldalon örökkévaló a nyereség, üzletelünk? Nyilvánvalóan nem a fizikai hallásról, de nem csak az intellektuális megértésről, hanem az egzisztenciálisról van szó.

Még így sem jut el mindenkihez, vannak akik lelkileg süketek. Ez az állapot lehet átmeneti és állandó is, és mindenképp összefügg az embernek önmagáért vállalt vagy nem vállat felelősségével, mert ebből a süketségből ki lehet gyógyulni. Az isteni szeretet-energiákat fel-be-elfogadni szükségeltetik, imádság, igeolvasás, közösség gyakorlása, szeretetszolgálat által, hogy megerősödjön és hatni tudjon, családban, gyülekezetben, szűkebb-tágabb környezetben.

S akkor észrevétlenül, de mégis látványosan a hétköznapi élet természetes, tápláló, életadó részévé válik. Magunk gondoskodhatunk magunkról, mert van aki rólunk gondoskodik, Isten, s így alakulhat rajtunk keresztül és általunk is a "világ". Isten teremtése jó, vagyis teljes, hiánytalan és jól működő, mégis nem csak világosság van, hanem sötétség is, nem csak magasság, hanem mélység is, nem csak szépség, hanem ocsmányság is, nem "féloldalas" az élet, hanem minden van benne.

Vezető hírek

A "honnét van" kérdés szinonímája egy, a paradicsomi kérdésre adott válasznak, reakciónak: ". A jézusi példázatban sem konkretizálódik, hogy ki tette, mert a hangsúly a cselekvésen van, mit tegyünk, mit tehetünk? A felelősség hárítása helyett: mit tehetek, hogy bennem, körülöttem csökkenjen a gonosz?

A múltbeliek közül jó néhányan szerettek volna részesedni abban, amit Jézus megjelenít, a Szívegészségügyi tudatosság napja 2022 gúny emberei közül többen nem kívánták ezt, míg a tanítványok vágyták és részesedtek benne, de gyakran nem értették.

Szívegészségügyi tudatosság napja 2022 gúny

Látni azt, ami valóban fontos és lényeges; a Létezés értelmét, célját s ennek megfelelően élni, az Atyától jőve s Hozzá tartva. Meghallani ami valóban lényeges; a szeretetteljes-igazat, a teljessé tévőt, hogy a Vele való harmóniából következik a másikkal és az önmagammal való megbékélés.

Tanítványként lehetőségünk van látni, hallani és megérteni, cselekedni. Miért nem adatik annak akinek nincs?

Miről is van szó? Akinek a mennyei Atyával kapcsolata van, az abban meggazdagodik, akinek nincs, az még inkább szegénnyé válik. Olyan mintha a vadkapitalizmusban volnánk, akinek pénze, vagyona van, az tudja hasznosítani, akinek nincs, az elszegényedik. Ha élünk az isteni erőforrással, akkor az megsokszorozódik, ha nem, akkor az nem csak nulla, hanem a negatív tartományba lép át. El kell dönteni, hogy mit akarunk, Az Atyával vagy ellene létezünk.

Ha valaki, akkor Jézus lelkileg teljesen rendben van, a mondat nem a családi trauma, disszonancia, családon belüli erőszak kifejezése.

A mennyei Atyához való kötödése meghatározóbb, különösen tanítói életszakaszában, mint a családiak. Mindez nem jelent megtagadást, bár elsőre úgy tűnik, hiszen még keresztrefeszítve, haldokolva is gondoskodik édesanyjáról.

Szívegészségügyi tudatosság napja 2022 gúny

Az Atyához való tartozáson keresztül új dimenziót kapnak az emberi, családi kapcsolatok, az isteni szeretet megtapasztalása által. Az Atyáról, a Fiúról és az emberi szívekben munkálkodó Szentlélekről azt állítani, hogy egyenlő a gonosszal, megbocsáthatatlan.

Van rossz, gonosz az életben, a világban, de nem Isten szándékolt akaratából, lázcsillapító gyógyszerek magas vérnyomás ellen megengedő akaratából, mert ez is hozzátartozik a teljességhez.

Így adatik szabadság a döntésre, választásra.

Megtévesztő magyar híroldalak listája 2020

A kérdés: mihez, kihez kapcsolódunk, honnét van az erő az életben, az élethez; az isteni szeretethez vagy a pusztító gyűlölethez? Száraz köhögés magas vérnyomással Istenben megalapozott az életünk vagy nem, vagy Tőle eredeztetett és Rá vonatkoztatott vagy nem.

Jézus idejében, vele való személyes találkozásban, csodáit látva, tanítását hallva az emberek ott és akkor is két csoportra oszlottak. Vagy követték, csodálták, hallgatták vagy pedig, különféle okokból és indokokkal, de elutasították, elítélték, meg akarták ölni.

Választhatjuk, hogy Vele, Benne, Általa élünk Isten nevében az isteni küldöttet akarják megölni, de még nem jött el az idő, még tanítani, gyógyítani, a tanítványokat nevelni kell.

Mindenes Gyűjtemény

Jézus inkább kitér a gonosz szándék elől, ami nem a gyengeség, gyávaság jele, hanem a céltudatosságé, az elhivatottságé. Jó lenne ilyen elkötelezetten, ennyire "aprópénzre" váltva megélni istengyermekségünket! Azt, hogy Rá figyeljünk, Neki adjunk hálát. Naponta, hetente és a minősített időszakokban is, jó magasztalnunk, hálát adnunk. Jézus minden rezdülése az Atya dicsőségének, uralmának megvalósulása, ezért még akkor is, mikor látszólag kilép az isteni törvény kereti közül, Vele, általa cselekszik.

Egy emberi élet teljessé tétele fontosabb, mint a törvény látszólagos betartása, hisz a bajbajutott állatot is megmentik szombaton.

Jézusibb emberré válni szép és nemes feladat. Nincs élet teher, nehézség, gond nélkül. A magunk, mások, a körülmények által ránk rakott, vett terhek sokszor elviselhetetlenek, még a magunk elhordozása is gyakran az. A Jézus követésében valók, hogy nem mi vagyunk a középpontban, hanem az Atya s az Ő akarata, törvénye, parancsa, elhordozható, mert segítséget, eszközt kapunk hozzá s az életet nem terhelik, hanem teljessé teszik. Részesei vagyunk-e az Atya Szívegészségügyi tudatosság napja 2022 gúny, uralmának, hatalmának?

Belesimulunk-e abban az isteni rendbe, mely az élet minden területét magába foglalja; pénzt, hatalmat, szexualitást, gyermek vállalást és nevelést, hivatás- és pályaválasztást, vágyak, elképzelések, tervek megvalósítását, emberi kapcsolatokat és a teremtettséghez való viszonyunkat.

Ha igen, akkor "nagyobbak" vagyunk Ker. Jánosnál is, aki ennek "csak" útkészítője volt, s nem a magas vérnyomás és menopauza nőknél mértéke a fontos, Jézus szerint, hanem annak megléte. Jézus megkeresztelkedésekor nem hallotta az isteni hangot:" ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm?

Az unokatestvérnek is kell a bizonyosság. Jézus nem vitatkozik, hanem üzen: csodák kísérik tevékenységét. Nekünk mi kell annak komolyan vételéhez, hogy Ő a küldött? Mi az amiért ne adhatnánk hálát; az élet ajándéka, a létezés lehetősége, az örömök, az adományok, a képességek, kapcsolatok. Mit ne köszönhetnénk Neki? Ha önmagamban keresem s önmagamban találom meg a lelkem, életem, akkor az elveszített, elvesztegetett élet.

Ha pedig Jézus által az Atyával való kapcsolatban keresem lelkem, életem értelmét, célját, akkor a Szívegészségügyi tudatosság napja 2022 gúny számára, látszólag elvész, de valójában megtalálom azt.

Általa, rajta keresztül jutok, juthatok el teremtésben adatott valódi önmagamhoz. Az önfegyelmezés, lemondás, önmeghaladás emberi eszközök s korlátozottan használhatók, hasznosak, de az alapvetés; kiben, miben megalapozott lelkem, életem?

A kérdés; mire vonatkoztatja magát a lélek? Ha csak a testre, akkor a testtel együtt elpusztítható a lélek is. Ha a mennyei Atyára és a testre, akkor csak a testet lehet megölni a lelket nem. Döbbenetes, hogy tárgyak, eszközök, élmények, kapcsolatok, félelmek, gondolatok, ideológiák egészen magukévá tudják tenni lelkünket. A lélek rabságára a test válaszol; tünetekkel. Figyelmeztet, valami nincs rendben, nincs harmónia.

Az Istenhez kapcsolódó lélek erősíti a test immunrendszerét is. A halál gyakran félelmetes, rettenetes, de még szörnyűbb ha a lélek is vele tart. Nincs okunk rettegni, mert Jézusban, a Lélek által az Atya gyermekei vagyunk! Ez utóbbit gyakorolja az egyetemes egyház s a betegek gyógyítása, ápolása is több, mint két ezer esztendeje hitből fakadó cselekvése a keresztyénségnek.

Még ördögűzőkről is hallani, de halottak feltámasztásáról?

Szívegészségügyi tudatosság napja 2022 gúny

Lehet, hogy mindez csak ott és akkor adatott s itt és most nem ez a feladat, adomány? A hatásra, a szó legnemesebb értelmében vett hatalom gyakorlásra való kérdést ma sem kerülhetjük meg. Egyrészt nincs és nem lehet következmények nélküli keresztyénség, másrészt a hatás nem belőlünk, tőlünk van, csak általunk.

Vegyük az isteni szeretet hatalmát s éljünk vele, belőle! A farizeusok biztosítékot akarnak, hogy Ő nem egy, a sok önjelölt Megváltó közül, Szívegészségügyi tudatosság napja 2022 gúny hiábavaló felkeléseket, lázadásokat szítanak. S mit akar Jézus? A két vak szeme világának visszaadása is ezen múlt; "legyen a ti hitetek szerint". A csoda, a gyógyulás nem azért történhet meg mert mi hiszünk, azonban az Isten iránti bizalom, annak előfeltétele az estek döntő többségében. Annakhogy el-és be tudjuk fogadni az isteni renováló, helyreállító, gyógyító szeretet-erőt.

Szívegészségügyi tudatosság napja 2022 gúny